1939 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Idrettsplasser

Ansvarlig redaktør for nr. 6-1939 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: Gunnar Ø. Jørgen, Reidar Lund, Tønnes Søyland, Johan Lindstrøm, G. F. Fasting, K. Kielland, Herman Semmelmann, G. Helland, L. Imsland. Disponent: redaktør Alf Krohn.

Forsiden: Hønefoss idrettspark

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 101 Om idrettsplasser Frode Rinnan
  • 107 Melløs stadion, Moss Einar Mathiasen
  • 112 Idretts- og Vell-hus på Bygdøy Helge B. Thams
  • 114 Er vestre Vika låst fast? Gunnar Øvergaard Jørgen
  • 116 Konkurransen om kirke på Jar, Bærum Ivar Holsvik, Georg Greve, Thorleif Jensen
  • 21 Tillegget: Reisen til Finnland — ellevte nordiske arkitektmøte E. A.
  • 24 Tillegget: Byggeforskrifter m.v., konkurranser, stipender, ledige stillinger