1940 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 1-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Redaktør: Alf Krohn.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Hushjelploven og hushjelprommet
  • 2 Nedre Vollgt. 3, Oslo Torp & Torp, Oslo
  • 3 Moss kommunale kino, Parkteatret, Storgata og Dronningens gate 25 Moss Torp & Torp, Oslo
  • 8 Oslo sentralstasjon. Utredning av Oslo stasjonskomité av 1938 Erik Rolfsen
  • 11 Forstadssentra i Stor-Oslo Olav Hallset
  • 1 Tillegget: Bergen arkitektforening, Oslo arkitektforening, Stavanger arkitektforening, Byggearbeid i stavanger
  • 3 Tillegget: tre forslag Bernt Heiberg
  • 3 Tillegget: Norsk trearkitektur Erling Gjone
  • 4 Tillegget: Beskyttelse av treverk etc. mot brann J. F. K.