1940 - nr. 10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 10-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 Norske arkitekters landsforbunds faglige propaganda. Planlegging av tettbygde strøk på norske landsbygd. Laftehus, tømring og torvtekking Olav Hallset, Halvor Vreim
  • 142 Masseberegning Sigurd Wahl
  • 143 Utstillingen i Bergen 1940 Karen og Odd Brochmann
  • 146 Arkitektkonkurransen om rådhus i Sandefjord
  • 152 Bygningen og bybildet - monumentalitet og miljøtilpasning E. A.
  • 154 Konkurranse og ny kinobygning i Ålesund
  • 37 Tillegget: Fra NAL, Lars Backers legat, Fra BAF, Lystekniske kurser
  • 38 Tillegget: Badstuer E. A.