1940 - nr. 11-12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: trehus og hager

Redaktør for nr. 11-12-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: Ark. Finn Berner, ark K. Kielland. For Stavanger: Ark. L. Imsland, anr. T. Sørensen.  

På forsiden: Enebolig i Aker av O. E. Slåtto, Oslo

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 157 Uttalelse om "ansvarshavende" etter bygningsloven § 137 Jacob Christie Kielland
 • 159 Om bokultur - tilfredstiller vår moderne husbygning kravene til "menneskeboligen"? Ingeniør m.n.i.f. E. Grann-Meyer
 • 162 Veien til kvalitet i arkitekturen C. J. Moe
 • 163 Noen hagespørsmål. Bolighagen. Gatebildet. Eyvind Strøm
 • 169 Noen norske hus i hage
 • 169 Enebolig i Aker O. E. Slåtto, Oslo
 • 170 Smedstad villakvarter Godolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 172 Eneboliger og firemannsboliger i Sarpsborg Arne Pedersen og Reidar Lund, Oslo
 • 174 Enebolig i Aker Knut Knutsen
 • 174 Enebolig i Aker Bjarne Tøien
 • 175 Enebolig i Aker Bernt Heiberg
 • 175 Enebolig i Sarpsborg Arne Pedersen og Reidar Lund, Oslo
 • 176 Enebolig i Aker Wilhelm Kielland
 • 176 Enebolig i Aker Morseth og Wiel Gedde
 • 177 Enebolig i Aker Finn Bryn og Johan Ellefsen
 • 178 Enebolig med anneks i Aker Helge Thams
 • 178 Enebolig i Aker Helge Thams
 • 179 Enebolig i Aker Sven Nicolaysen
 • 179 Enebolig i Aker Trygve Nissen
 • 180 Enebolig i Aker Henrik Nissen og Gunnar Brynning
 • 181 Bolig og byggelag. Deres virksomhet og arbeidet med å få stiftet slike lag Jacob Christie Kielland, Frode Rinnan og Odd Nansen
 • 182 Badstue Olav Tveten
 • 41 Tillegget: Notiser
 • 42 Tillegget: Romdannelse og byggekunst Fred Minsos
 • 43 Tillegget: En dansk konkurranse om småhus