1940 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Gjenoppbyggingen. Konkurransen om ny Regjeringsbygning i Oslo

Redaktør for nr. 3-1940 var Eyvind Alnæs og Bernt Heiberg. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 33 Gjenoppbyggingen Harald Hals
  • 34 Konkurransen om ny regjeringsbygning i Oslo
  • 5 Tillegget: Tønnes Søyland Bernt Heiberg
  • 5 Tillegget: Konkurranser, Norsk Ingeniørs og Arkitekters Understøttelsesforening, av dagens byggeproblemer
  • 6 Tillegget: Krigsskadetrygden, Gjenoppbyggingen
  • 6 Tillegget: Byggehåndbok 5-1939 Ole Øvergaard
  • 7 Tillegget: Krise i bygningsindustrien i Sverige Einar Karstad