1940 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Gjenreising av de herjede strøk. Byregulering og hustypene

Redaktør for nr. 5-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Gjenreising E. A.
 • 60 En ny by - en bedre by. Småprat foran en stor oppgave Erik Rolfsen
 • 64 Oversikt over byplanspørsmål omkring gjennbyggingen av de krigsherjede strøk Olav Hallset
 • 69 Idrettsparkene F. R.
 • 70 Vei- og gatenett Ragnar Aase
 • 74 Villaregulering.
 • 74 En gruppe eneboliger for AS Bjølvefossen, Ålvik i Hardanger Nicolai Beer
 • 75 Villastrøkplan fra Aker Arkitekt Tønnes Søyland
 • 77 En gjerdefri villaby. for arbeiderne ved Gustavbergs porselensfabrikk K. F.s arkitektkontorm Olof Thunstrøm
 • 78 Rekkehus
 • 79 Rekkehus, Tuengen Fritz Jordan, Oslo
 • 80 Rekkehus på Løren, Aker Ragnar Nilsen, Hans Sigvart Fürst, Oslo
 • 82 Gjenoppbygging og boligsak Kirsten Sinding-Larsen
 • 82 En ny byplanhåndbok E. R.
 • 83 Tidshøvelig husbygging på landsbygda Einar Karstad
 • 17 Tillegget: Trehusdetaljer K. S.-L.
 • 18 Tillegget: Regler for gjenoppbygging etter krigsskade med støtte av Krigsskadetrygden
 • 19 Tillegget: Et fremstør for boiligsaken i Norge Harald Wildhagen
 • 20 Tilleget: De provisoriske tilfluktsrom Hallvard Løken