1940 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Slumsanering og boligbygging i USA. Skallkonstruksjoner i Norge. Ståltrådbetong.

Redaktør for nr. 6-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 85 Reguleringsplanene
  • 85 Slumsanering og boligbygging i USA G. Ø. J.
  • 89 Barnehage på Marienlyst, Aker Jonas Hidle
  • 90 Skallkonstruksjoner i Norge A. Aas Jakobsen
  • 95 Bergenshallen Karen og Odd Brochmann
  • 96 Ståltrådsbetong Øivind Birkeland
  • 21 Tillegget: Thorvald Astrup, Legater og stipender, Trondhjems arkitektforening, De enkle stoltyper.
  • 22 Tillegget: Butikkvinduer sommeren 1940