1940 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Typetegninger for gjenreisinga og noen gamle typer.

Redaktør for nr. 7-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 97 Norske hus for land og by
 • 100 Noen gamle og gode norske hus
 • 104 Fremtidsperspetiver i norsk byggeskikk Fred Minsos
 • 105 Livet og bygningshistorien. Gamle hus og nye krav Halvor Vreim, E.A.
 • 110 Fra museum til bygdetun Halvor Vreim
 • 113 De Sandvigske samlinger, Maihaugen på Lillehammer
 • 115 Norsk Folkemuseum, Bygdøy ved Oslo
 • 25 Tillegget: Arkitekt Harald Sund 1876-1940 Carl Berner
 • 25 Tillegget: Legater og stipender, Norges varemesse 1940
 • 26 Tillegget: Norges husmorforbunds råd for planlegging av hus Norges husmorforbund
 • 26 Ny Neufert