1940 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Erik Gunnar Asplunds verk

Redaktør for nr. 9-1940 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: ark K. Kielland, ark Herman Semmelmann. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. Disponent: redaktør Alf Krohn. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Erik Gunnar Asplund Hermann Munthe-Kaas
  • 133 Krigsskadetrygden og Gjenreisningsarbeidet. Om oppgjøret av krigsskadene J. B. Hjort
  • 135 Gjenreisningsarbeidets tekniske problemer Georg Eliassen
  • 140 Reguleringen av "Svensekbyene" Sigurd Hoff
  • 33 Tillegget: Den svenske husgaven til Norge G. Ø. J.
  • 33 Tillegget: "Livet og bygningshistorien" - Bergens regulering i hefte 7 Sverre Madsen, Red.