1941 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Meierianlegg

Redaktør for nr. 3-1941 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: Ark. Finn Berner, ark K. Kielland. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 29 Meieribygninger E. A.
 • 30 Brandbu meieri Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde
 • 32 Brandbu meieri. Noen meieritekniske opplysninger Bjarne Hjorthaug
 • 33 Stjørdal meieri Herman Semmelmann
 • 36 Meieribolagets anlegg, Oslo A. Vejre
 • 40 Tønsberg andelsmeieri Hovi
 • 41 Romsdal meieri, Åndalsnes Bleken & Semmelmann
 • 42 Haukeli ysteri
 • 42 Aurskog meieri Carlén
 • 43 Åmot meieri
 • 7 Tillegget: Arkitekt Arne Eide 60 år Hans Backer Fürst
 • 7 Tillegget: Bergnes arkitektforening
 • 8 Tillegget: Stavanger arkitektforening, Standardisteringsarbeidet