1941 - nr. 4-5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Brukstingene

Redaktør for nr. 4-5-1941 var Eyvind Alnæs. Redaksjon: ark. Gunnar Ø. Jørgen, ark. Reidar Lund, ark. Herman Munthe-Kaas, Oslo. Utvalg fra Bergen: Ark. Johan Lindstrøm, ark. G. F. Fasting. For Trondheim: Ark. Finn Berner, ark K. Kielland. For Stavanger: Ark. L. Imsland, ark. T. Sørensen. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 45 Grunnlaget for vår møbelproduksjon Knut Greve
 • 48 Noen overstoppede møbler. Et samarbeid mellom håndverker og arkitekt
 • 50 Nemda doe norsk husbonad. Litt om arbeidet som er gjort
 • 51 Konkurranse om tegninger til møbler og bruksting
 • 54 Møbler og møblering
 • 61 Noen lette stoltyper
 • 68 Lys og lamper Arvid Lippestad
 • 71 Utstyr i baderom og W.C.
 • 9 Tillegget: Fra N.A.L. Generalsekretæren
 • 9 Tillegget: Konkurranser, Norske Ingeniører og Arkitekters Understøttelsesfond, L. A. Egers legat, Et hagestolpatent.
 • 10 Tillegget: Om prespektivtegning. Når perspektivet bedrar Sverre E. Kindem
 • x Bilag: Til Norske arkitekter. Våre oppgaver F. W. Rode