1942 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 1-2-1942 var Rikslederen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Kollegialet eller ukollegialet F. W. Rode
 • 2 Arkitektstipendier.
 • 2 Arkitekt Steiner Lenschows legat
 • 2 Houens legat
 • 3 Grosserer Henrichens legat for kunstnere og vitenskapsmenn
 • 3 Statens kunstnerstipend
 • 3 Tollkasserer Schäffers legat
 • 3 Schirmers legat
 • 3 Glosimodts legat
 • 3 Carl Michael Egers legat
 • 3 Lars Backers legat
 • 4 Benneches legat
 • 4 Til våre medlemmer. Til våre lesere. Ledige stillinger
 • 5 Det svenske institutt i Rom Ivar Tengbom
 • 8 Ostmask. Landet med den vakreste barokk-kunst
 • 11 Utvidelse av operasjonsavdelingene på Ullevål sykehus Harald Aars, bjertnæs, Hanne Brodersen