1942 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Spesialnummer om de nasjonale kraftkilder i norsk byggekunst

Ansvarlig redaktør for nr. 3-4-1942 var Øystein Orre Eskeland. På forsiden: Hellig Olavs og jomfru Marias kapell, De Sandvigske Samlinger

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 19 Anders Sandvig — Maihaugens skaper F. W. Rode
 • 20 Anders Sandvigs program
 • 21 Maihaugen
 • 23 Norsk folkemuseum
 • 25 Glomdalsmuseet
 • 26 Kristiansands folkemuseum
 • 27 Fylkesmuseet for Telemark og Grenland
 • 28 Norsk og Unorsk i vår byggekunst
 • 31 Drammens museum
 • 32 Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag
 • 33 Konkurransen om Rådhusplassen i København
 • 34 Bedre fasader. Tekniske problemer ved nybygging og vedlikehold
 • 35 Nyordning i det danske bygningsvesen. Statens Bygningsdirektorat opprettes
 • XIII Tillegget: Arkitekt Oscar Hoff død
 • XIII Tillegget: Ove Bang, in memoriam
 • XIII Tillegget: Vi minner om