1942 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for nr. 5-6-1942 var Øystein Orre Eskeland. Ansvarlig utgiver: Norges Arkitektforbund. På forsiden: Elverum rådhus - omarbeidet utkast av førstepremievinneren, arkitekt Arne Flaa, Trondheim.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 67 På terskelen til et nytt år F. W. Rode
 • 68 Konkurransen om Elverum rådhus
 • 70 Elverum rådhus. 1ste premie, Motto: "G" Arne Flaa, Trondheim
 • 75 Tømmerarkitektur. Et nytt verk av professor Phleps, Danzig D.
 • 76 Elverum rådhus. 2. premie, Motto: "Miljø" Thorvald Solheim
 • 79 Endrede vedtekter for Norges Arkitektforbund
 • 80 Elverum rådhus. 2. premie, Motto: "Tinghall" Eilif Dahl
 • 85 Ninister Lunde og de norske arkitekter
 • 87 Et mønster for barnerike familier
 • XIII Hus og hage en enhet
 • XV Innenriksdepartementets kommentar til forandringer i bygningsloven
 • XVI Bosteder og arbeidssteder i Oslo
 • XVI Norges arkitektforbunds landsråd