1943 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

B.S.R: Steinkjer

Ansvarlig redaktør for nr. 2-1943 var Finn R. Ditlefsen. Ansvarlig utgiver: Norges Arkitektforbund. På forsiden: Steinkjer - plassen ved Søndre bruhode

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Brente steders regulering B. R. S. 2 Reguleringen av det brente sentrum i Steinkjer Sverre Pedersen
  • 19 Landsidrettesskole på Tryvannshøgda H. N. Bratlie, Oslo
  • 22 Arbeidstjenestens leirbygninger
  • 26 Diverse