1943 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

B.S.R.: Namsos

Byggekunst kom i årgangen 1943 kun med 3 utgaver pga. en større brann i trykkeriet. 

Ansvarlig redaktør for nr. 3-1943 var Finn R. Ditlefsen. Ansvarlig utgiver: Norges Arkitektforbund. På forsiden: Namsos - perspektiv av det nye sentrum med kirken i midten sett fra Bjørumsklumpen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Konkurranse om regulering av Austad ved Drammen
  • 2 Konkurranseproblemen enda en gang I.
  • 3 Brente steders regulering B. R. S. 3 Reguleringen av det brente sentrum i Namsos Sverre Pedersen