1944 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 1-2-1944 var Finn R. Ditlefsen. Forsiden: Motto "Omkring domen", 1. premie.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Noen ord om etterkrigstidens byggeproblem F. W. Rode
  • 3 Findlands arkitektförbund 50 år
  • 4 Gjenoppbyggingen av Europa aktualiserer det mest sentrale problemet for vår tids bygningskunst Alvar Aalto
  • 14 Reguleringskonkurranse om ny byplan for bysentret i Stavanger
  • 26 Ominnredning av Heftyehuset på Frognerseteren Byarkitektens kontor
  • 1 Tillegget: Tillegget til Byggekunst, Fra prisdirektoratet, Stipender, Arkitekt Stener Lenschows legat, Registrering av tidsstriftstoff, idékonkurranser.
  • 1 Tillegget: Bokanmeldelser F. R. D.