1944 - nr. 10-11-12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 10-11-12-1944 var Finn R. Ditlefsen. Forsiden: B.S.R. Regulering av det brente sentrum i Narvik.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Byggekunstindekst 1919-1939. Gruppeoversikt
  • 0 Registerside 26. årgang 1944. Forfatterregister Norges Arkitektforbunds tidsskrift for arkitektur og anvendt kunst
  • 85 Reguleringen av det brente sentrum i Narvik Sverre Pedersen
  • 9 Tillegget: Byggekunstindeks 1919-1940 Reg
  • 9 Tillegget: Nytt fra standardiseringsarbeidet red.
  • 9 Tillegget: Anton Christian Houens fond
  • 9 Tillegget: Stipend, A. C. Houens legat
  • 9 Tillegget: Ingen bedre — — —? Finn R. Ditlefsen