1944 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggekunst 25 år

Redaktør for nr. 3-4-1944 var Finn R. Ditlefsen. Forsiden: Øvre Vang gård på Jevnaker.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Byggekunst 25 år! F. W. Rode
  • 30 Er vestre Vikas skjebne no endelig bestemt? Finn R. Ditlefsen
  • 40 Rud skole i Rælingen Fred Minsos
  • 43 Øvre Vang gård på Jevnaker Wilhelm K. Essendrop
  • 48 Bokanmeldelse: Odd Brochmann "Hus i Norge" Finn R. Ditlefsen
  • 3 Tillegget: Heimkultur Red.
  • 4 Tillegget: Trondheims planlagte rådhus, Fra Oslo-avdelingen, Arkitekt Stener Lenschows legat, Byggekunst