1944 - nr. 7-8-9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arkitekttitlen og arkitektyrket lovmessig beskyttet

For å ikke overskride årets papirkvote ser vi oss dessverre nødt til å nominere dette og neste nommer med henholdvis 7-8-9- og 10-11-12. Årgangen 1945 vil derimot komme ut med 6 dobbeltnommer. Red.

Redaktør for nr. 7-8-9-1944 var Finn R. Ditlefsen.