1945 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Oppgavene fremover

Redaktør for nr. 2 1945 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, G. F. Fasting, Johan Lindstrøm, L. Imsland, T. Sørensen, Finn Berner, A. L. v. Krogh. På omslaget: fra Odd Brochmanns statistikk over boligvaner i toromsleiligheter.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 33 Oppgavene framover
 • 33 Ledelsen av gjenreisingen
 • 34 Fylkesarkitektene
 • 35 Nordisk møte E. A.
 • 36 Den norske bygningstekniske komite i Stockholm 1944-1945 Harald Hals
 • 38 Tre byer Per Pihl
 • 39 Litt om byggeforhold i Bodø Andreas Nygaard
 • 40 Gjenreising av Finnmark Olav Hallset
 • 42 Hus i Finnmark Halvor Vreim
 • 45 Rorbuene. Et nord-norsk byggeproblem Andreas Nygaard
 • 47 Kontroll med husbygging på landsbygda Einar Karstad, Narvik
 • 52 Oslo byes vels boligundersøkelse Jacob Christie Lielland
 • 5 Tillegget: Arkitektakademiets bibliotek, Arkitektkonkurranse
 • 5 Tillegget: Arkitektbarnas Danmarkreise Bjarne Lous Mohr
 • 5 Tillegget: Axel Ljunggren 1882-1941 Bjarne Lous Mohr
 • 6 Tillegget: Ove Bang 1895-1942 Eyvind Moestue
 • 6 Carl Berner 1877-1943 Egill Reimers
 • 7 Tillegget: Gustav Gulbrandsen Gudmund Hoel
 • 7 Tillegget: Kristian Tandberg P. K.
 • 7 Tillegget: Harald Aars 1875-1945 Harald Hals
 • 8 Tillegget: Tilsendt litteratur, Arkitekt Frithjof Reppens bøker, Prisindeks 1945, Noen arkitektstillinger — blandt de mange, Minnetavle for falne fra NTH, Reguleringsplanen for Namsos
 • 8 Tillegget: Bo-nytt E.A.