1945 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-4 1945 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, G. F. Fasting, Johan Lindstrøm, L. Imsland, T. Sørensen, Finn Berner, A. L. v. Krogh.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Organisering av boligbyggelag Jacob Christie Kielland
 • 58 Boligbyggelag red.
 • 58 Samfunnsplanlegging - oppgaven i dag Erik Lorange
 • 60 Om regionsplan Erik Rolfsen
 • 65 Byplanstudier — og propaganda Alfhild Bøvre
 • 67 Dansk byplan. Noen spredte trekk Preben Krag
 • 76 Høgskolen og arkitektutdannnelsen. Under krigen Finn Berner
 • 77 Bygemåte i Kystklima Jakob Holmgren
 • 9 Tillegget: Finmarkshus
 • 9 Tillegget: Lidvard Hallset 1903-1942 Eyvind Alnæs
 • 9 Tillegget: Carl J. Moe Erling Gjone
 • 10 Tillegget: Vindusstandardisering