1945 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Typehus for Finnmark og Nord- Troms

Redaktør nr. 5 1945 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas. Redaksjonsutvalg: G. F. Fasting, Johan Lindstrøm, L. Imsland, T. Sørensen, Finn Berner, A. L. v. Krogh.