1946 - nr. 11-12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 11-12-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 145 Noen trehus E. A.
 • 162 Om kjøkken Annemor Meinstad
 • 166 Noen amerikanere. Små og større hus hentet fra Forum og Tomorrows house
 • 25 Tillegget: Egill Reimers 1878-1946 Ole Landmark
 • 25 Tillegget: Blir byen Vardø flyttet?
 • 25 Tillegget: Tilsendte nye bøker, Prisindeks desember 1946
 • 26 Nytt hotell i Kristiansund, Bondeheimen S. W
 • 26 Tillegget: Nye byggematerialer i cement S. W. S.
 • 27 Tillegget: Materialrasjonering - England denne gang
 • 28 Tillegget: Nytt hotell i Steinkjer. Gran hotell Sverre Olsen
 • 28 Tillegget: Om badstuer Henrik Nissen