1946 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Om skoler

Redaktør for nr. 3-4-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 25 Presidenten E. A.
 • 26 Majorstua - Blindern - Gaustad. Generalplan for Stor-Oslo og universitetet på Blindern m.v. Nils Holter
 • 30 Kristiansunds regulering - en viktig detalj Ø. H. Grimsgaard
 • 32 Molde Centrum Knut Knutsen, Herman Krag
 • 33 Foran gjenoppgyggingen av skolene Fredrik Winsnes
 • 39 Skolebygging på landet
 • 46 En spesialskole Arkitektene Hougen, Pedersen og Viksjø
 • 47 Namsos nye skoler Andr. H. Bjercke og Georg ELiassen
 • 48 Fridalen skole Byarkitekt Hassel
 • 50 Skolehus på landsbygda Herman Munthe-Kaas
 • 51 Om britisk samfunns- og byplanlegging Guthorm Kavli
 • 56 Trehus fra fabrikk eller bygd på plassen? Kan vi tillempe amerikanske erfaringer? John Engh
 • 5 Tillegget: Redaksjonssekretær for Byggekunst, Konkurranser, Ny bøker, Prosjekter fra okkupasjonsårene
 • 6 Tillegget: Andreas Bugge Gudolf Blakstad
 • 6 Tillegget: Hans Backer Fürst Aren Eide
 • 7 Tillegget: Einar Henrik Larsen Peter Helland-Hansen
 • 7 Tillegget: Generalplanarbeide Preben Krag
 • 8 Tillegget: Mekanisert boligproduksjon G. Ø. J.