1946 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-6-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

Forsiden: Forslag til regulering av Hammerfest

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 61 Landsbygdproblem
 • 61 Bygdesentret Per Pihl
 • 63 Skogstuer Sønnik Andersen
 • 66 Om granskingen av boligplaner Chr. Fredrik Størmer
 • 70 Litt omkring arkitektene og håndverket Andr. H. Bjercke
 • 73 Omkring arkitektutdannelsen Peter Helland-Hansen
 • 74 Arkitektkurset 1945 Arnstein Arneberg, Herman Munthe-Kaas, Arne Vesterlid
 • 75 Etterstad - en ny bygruppe Harald Hals
 • 78 Reguleringsplan for Hammerfest Bjarne Lous Mohr
 • 83 Jernbanestasjoner
 • 84 Förslag till nytt stasjonshus i Göteborg Birger Jonson
 • 9 Tillegget: Arkitektutdannelsen K. H. -H.
 • 10 Tillegget: Utdannelsen - studentenes syn P. A. M. Mellbye
 • 12 Litteraturtjeneste, litteraturindeks