1946 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Våre byer

Redaktør for nr. 7-8-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

Forsiden: Ny generalplan Tønsberg

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 89 Ekspropriasjonslov - byplanlov Eyvind Alnæs
 • 90 En småhus-undersøkelse i Sarpsborg Thomas Tostrup
 • 92 Boligtyper og boligstrøk red.
 • 96 Engelsk boligbygging idag Liv Schjødt
 • 101 Regulering av Eiksmarka i Bærum
 • 106 En plan for Tønsberg John Horntvedt
 • 110 Tønsberg. En bygeografisk studie Eilif Ring Thorstensen
 • 113 Bergen i fortid og fremtid T. Hals Frølich
 • 13 Tillegget: Rettelser til side 10, konkurranser, vegloven og utparselleringsplaner, engelsk hurtigbygging
 • 14 Tillegget: Projekter fra okkupasjonen Noen konkurranser fra Trondheim