1946 - nr. 9-10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9/10-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 117 Samfundshuset Ove Bang
 • 122 Fredrikshald Sparebank i Halden Arne Pedersen og Reidar Lund, Arkitekter
 • 126 Europeiske Problemer Ø. H. G.
 • 127 "Gjenreisningsloven". Midlertidig lov om krigsramte områder – av 19 juli 1946. Øivind Pettersen
 • 129 The Culture of Cities. Små refleksjoner over en stor bok Eyvind Alnæs
 • 130 Lokaler for folkeboksamlingene Guttorm Bruskeland
 • 131 Folkebibliotek i Sarpsborg Ove Bang
 • 133 Et dansk eksempel. Folkebibliotek i Nyborg fra 1938 Erik Møller og Flemming Lassen
 • 134 Regionen og soneplanen for Kristiansund Erik Rolfsen
 • 137 Reguleringsplanen for Kristiansund. Utdrag av Reguleringskontorets beskrivelse. B.S.R.s kontor
 • 142 Arkitekten om Kristiansundplanen Sverre Witzøe
 • 17 Tillegget: Oppryddingen i Norske Arkitekters Landsforbund K.H. Sinding-Larsen, Generalsekretær
 • 18 Tillegget: Nordisk Byggedag 1946 - Aasness tegner og forteller Ola B. Aasness
 • 19 Tillegget: "Boliger og samfunnsbygg. – Plan og planlegging." K. C.
 • 20 Tillegget: En aktuell byggeoppgave. Fryseanlegg for Heistad Fabrikker Karen og Odd Brochmann, arkitekter
 • 21 Tillegget: Bolig- og byplankongressen i Hastings 7-13 oktober 1946 Jacob Christie Kielland, Erik Rolfsen
 • 24 Tillegget: Husbygging. Bokomtale Ø. H. Grimsgaard