1947 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 1-2-1946 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Gunnar Øvergaard Jørgen, Reidar Lund, Herman Munthe-Kaas, T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Lars Storhaug, Torleiv Våland, Ivar Aukrust, Knut Bergersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Generalplan for utvidelse av NTH Finn Berner
  • 4 Noen studentarbeider fra arkitekturavdelingen ved NTH
  • 6 Arkitektutdannelsen i Norge, refleksjoner omrking "kurset for kriseramte arkitektur 1945" Frode Rinnan
  • 10 Våre byer: Ny regulering av Stavanger centrum Torleiv Våland
  • 14 Et viktig reguleringsspørsmål i Oslo. Et angrep på Akerselva Eyvind Alnæs
  • 15 Konkurranse om Oslo senralbanestasjon 1. premie "Grønt lys" av John Engh og Peer Quam
  • 1 Tillegget: Finn Berner, 1891-1947 Helge Thiis
  • 2 Tillegget: NAL´s generalsekretær Andr. H. Bjerke
  • 3 Tillegget: Arkitekt Ole Stein, 80 år Kr. B.