1947 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-4 1947 var Eyvind Alnæs. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 21 Billedkunsten i kremtoriet Arne E. Holm
 • 28 Skøvde krematorium E. G. Asplund
 • 29 Begravningskapellet i Åbo Erik Bryggmann
 • 30 Stor-Oslos nye gravlunder og et forlag Harald Klem
 • 32 Dombås kirke Magnus Poulsen
 • 35 Kvam kirke Magnus Poulsen, Anton Poulsen
 • 36 Vadsø kirkeanlegg Magnus Poulsen, Anton Poulsen
 • 37 Vrådal kirke Magnus Poulsen, Anton Poulsen
 • 38 Konkurranse om Bodø kirke Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 41 Konkurranse om Molde kirke Finn Bryn
 • 42 Konkurranse om kirke med meninghetslokaler på Torshov, Oslo Ulf Nyquist og Per Sunde
 • 5 Tillegget: Landsbebyggelsen og planleggingen av småhus
 • 7 Tillegget: Fr. Crawfurd-Jensen Johs. Th. Westby
 • 7 Tillegget: Alf Krohn H. M.- K.
 • 7 Arkitektur eller bygningsproduksjon
 • 8 Tillegget: Byggstandardiseringens modulutredning Gudolf Blakstad
 • 9 Tillegget: Ung dansk arkitektur Kjell Ullring
 • 9 Tillegget: Kontorbygning for Moss aktiemølle
 • 10 Arkitektur og bildende kunst K. C.
 • 11 Tillegget: Et apropos til debatten
 • 11 Tillegget: Om Akerselva og sentralstasjonen B. Winther Jensen