1947 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Om Gamlehjem

Redaktør for nr. 5-6 1947 var Eyvind Alnæs. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 45 Gamlehjem
 • 46 Gamlehjem i Oslo for den svenske meninghet. Margaretahjemmet Andr. H. Bjerke og Georg Eliassen
 • 48 Gamlehjem på Tåsen Knut Knutsen. Omtale Harald Klem.
 • 54 Pleie- og gamlehjem i Kragerø Henrik Nilsen og Gunnar Brynning
 • 56 Gamlehjem og meninghetshus for Frogner meninghet. Motto Fredens bolig. Knut Knutsen
 • 58 Sjømennenes Helseheim. Motto: Velkommen hjem! Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 60 Et dansk gamlehjem A. G.
 • 62 Kristiansands regulering og byplankonkurranse Preben Krag
 • 13 Tillegget: SLuppen-området ved Trondheim A. L. v. Krogh
 • 14 Tillegget: Husebygrenda Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel
 • 15 Tillegget: To borettslag i Asker Alf Glenne
 • 16 Tillegget: Etterstad ved Oslo Morseth & Wiel Gedde
 • 17 Tillegget: Norsk legasjonsbyging i Stockholm Red.
 • 17 Tillegget: Bygningsteknisk forskning Ø. H. G.