1947 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 7-8-1947 var Eyvind Alnæs. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 69 Oslo Handelsgymnas Gundolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 78 Arkitektenes høstutstilling 1947
 • 80 Våre byer - Vadsø Johs. L. Brochsenius
 • 87 Kjøllefjord og Mehamn Odvar Hedlund
 • 90 Tidens møbler Odd Brochmann
 • 92 Flyplassens Stasjonsbygninger John Engh
 • 21 Tillegget: Ekely Jens Selmer
 • 22 Tillegget: Holtet Byggelag Karen og Odd Brochmann
 • 23 Tillegget: Krebo Jens Selmer
 • 24 Tillegget: "Snippen" A/S Luftforsvarets byggelag Erling Viksjø