1947 - nr. 9-10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9-10-1947 var Eyvind Alnæs. Red. sek: Olav Platou. Redaksjon: Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 97 Fellesanlegg - samlingshus E. A.
 • 99 Samfunnshus - det organisatoriske problem Frode Rinnan
 • 100 Utkast til festivitetsanlegg på Herøya
 • 102 Utkast til Herredshus i Vågå Knut Knutsen
 • 105 Gudbrandsdal landsgymnas Fredrik Winsnes
 • 106 Småbruksskole for Akershus fylke i Aurskog Odd Borgrud Pedersen
 • 108 Et trehus i Aker Eyvind Moestue
 • 110 Eldre Bergensarkitektur Wilhelm Swensen
 • 112 Telegrafbygningen i Trondheim Peter Daniel Hofflund
 • 115 Danskehytta i Aurdal
 • 29 Tillegget: Transformasjonsbygning ved Sogn i Aker
 • 29 Tillegget: Norsk trearkitektur Wilhelm Swensen
 • 29 Tillegget: Prisindeks for byggeomkostninger. Tilsendte nye bøker.
 • 29 Tillegget: Aasmund Kolseth 1881-1947 Arne Eide
 • 30 Tillegget: Kaare Sundby 1903-1947 Bjarne Hvoslef
 • 30 Tillegget: Svenska arkitekters riksförbund Andr. H. Bjercke
 • 30 Tillegget: Boligkompleks i Oslo Finn Bryn
 • 31 Tillegget: D.N.L.´s byggelag. Eiksmarka i Bærum Odd Gengenbach og Hans Møllo-Christiansen
 • 31 Tillegget: Boliganlegg ved Grimstad Jens Selmer
 • 32 Tillegget: Et par nye boliganlegg i Kristiansand Christian Christiansen og Frithjof Fonahn
 • 32 Tillegget: Stormbulls byggebok Ole Øvergaard