1948 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

På omslaget for dette heftet peker Odd Brochmann på motsetningen mellom den moderne teknikk som skaffer oss fine blanke ting på løpende bånd - og husbyggingen som stadig arbeider med gammel form og primitiv teknikk. Tegneren spør om ikke arkitektene vil ta opp dette problemet til nærmere debatt.

Redaktør for nr. 1-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

Omslaget: Collage laget av Odd Brochmann.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Fylkesarkitektane bygdene og bygningkulturen Etter foredrag av fylkesarkitekene i Norland, Einar Karstad
  • 4 Fra nybyggene ved Narvik red
  • 8 Fylkesarkitekene - distriktsarkitektnene Jacob Christie Karstad
  • 9 Hus på Nesttun pr. Bergen Fr. Konow Lund og H.W. Rohde
  • 12 Konkurranse om Namsos kirke Ola B. Aasness, Helge Thiis og Wilhelm Swensen, Rannei Arnsteinsen og Kjell Brantzeg, Greta Rydtun, Hans Backer Fürst og Ola Petter Hjorth
  • 1 Tilegget: Bok om en liten by - Åsgårdstrand Thomas Tostrup
  • 2 Tillegget: Harald Drake Th. J.
  • 3 Tillegget: Kirke på Nordberg
  • 4 Nutidens arkitekturutvikling K.C.