1948 - nr. 10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 10-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 133 Jonas Eriksen A.S. skipshandel Kristiansund N. Sofus Hougen
  • 135 Arkitekturdebatten
  • 137 Omkring Richard J. Neutras besøk Harald Klem
  • 139 Gjennom 27 stater i U.S.A. Opptegnelser fra en studietur til USA høsten 1947 Arne Pedersen og Esben Poulsson
  • 37 Tillegget: Billigere boliger? Hallvard Løken
  • 38 Tillegget: A. Darre Kaarbø Peter Andresen
  • 39 Tillegget: 12. Nordiske arkitektmøte september 1948 E. A.
  • 40 Prøveforelesninger for profesoriatet i byggekust II. Legater og stipender