1948 - nr. 11

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 10-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 149 Arkitektenes høstutstilling 1948 Frode Rinnan
 • 152 Byplanproblem i Gjøvik Per Pihl
 • 156 Noen nye eneboliger
 • 156 Hus på Bygdøy, Oslo Helge B. Thams
 • 158 Hus i Sogn Hageby, Oslo Anton Poulsson
 • 160 Hus på Hop i Fana pr. Bergen Georg Fr. Fasting
 • 161 Enebolig i Fana pr. Bergen T. Hals Frølich og Kåre Frølich
 • 162 Hus i Vestee Aker, Oslo Gudolf Blackstad og Herman Munthe-Kaas
 • 163 Hus i Bærum Odd Jebe
 • 164 Hus i Seter, Oslo Anton Poulsson
 • 41 Tillegget: Hustyper fra Møre og Romsdal red. og Ole Lind Schistad
 • 43 Om arkitektyrket og byggvirksomheten i det ymse landsdeler Erling Vold, Christon Arnold Christiansen, Peter Andersen, Helge Thiis
 • 43 Ny professor
 • 44 Tidsskrifter