1948 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Redaktør for nr. 12-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 165 Byggeprisene igad Gunnar Øvergard Jørgen
  • 168 Sosiologi og byplan Erik Rolfsen
  • 171 Byplanspørsmpl i Kristiansand Knut M. Sinding-Larsen
  • 176 Enebolig i Sarpsborg Arne Pedersen og Reidar Lund
  • 178 Et hus i Sogn hageby, Oslo Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager
  • 179 Eget hus i Drammen Per Pihl
  • 45 Tillegget: Nye forskrifter for varmeisolasjon Kristian K. Presterud
  • 46 Tillegget: Boligoppvarming og fysiologi