1948 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1948 var Eyvind Alnæs. Red. sek: Olav Platou. Redaksjon: Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 33 Diskusjon om boligbyggingen Thomas Tostrup
 • 36 Problemet 4-mannsboligen Jens Selmer
 • 38 Reguleringsplan for Sletta, Sogn Hageby, Oslo Thorleif Jensen
 • 41 Hus i Ullernasen, Oslo Wilhelm Kjelland
 • 42 Om rutebilstasjoner Thorleif Jensen
 • 43 Utkast til rutebilstasjon i Skien Thorleif Jensen
 • 44 Rutebilstasjon i Skien Thorleif Jensen
 • 45 Konkurranse om nytt rådhus i Kristiansund
 • 9 Tillegget: Danske streker i Kunstnernes hus Guthorm Kavli
 • 10 Tillegget: Fred. B. Dahl E. A.
 • 11 Tillegget: Rutebilstasjon for NSB, Sand i Nord-Odal K. Holbæk-Hanssen og Bjarne Sandbakken
 • 11 Tillegget: Konkurransen om rådhus i Kristiansund
 • 12 Tillegget: En finsk rutebilstasjon