1948 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 4-1948 var Eyvind Alnæs. Red. sek: Olav Platou. Redaksjon: Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup. I redaksjonsutvalget satt T. Hals Frølich, Johan Lindstrøm, Ivar Aukrust, Knut Bergensen, Lars Storhaug, Torleiv Våland.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 49 Et hus i Bærum Arnstein Arneberg
  • 53 Om klæsvasken og kjøkkenplanen Grete Koht
  • 56 Konkurranse om fylkessykehus for Vest-Agder i Flekkefjord
  • 13 Tillegget: Landsforeningen norsk brukskunst Veggavis F. W.
  • 13 Tillegget: The architectural assoxiation 100 år Jens Dunker
  • 14 Tillegget: Aino og Alvar Aaltors arbeider 1922-1947 K.C.
  • 15 Tillegget: Om byggevirksomheten. En henvendelse til Forsynings- og Gjenreisningsdepartementet
  • 16 Tillegget: Tilsendte nye bøker