1948 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 6-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 77 Det nye Oslo Erik Rolfsen
  • 83 Alt på en hånd Preben Krag
  • 87 Helgesensgate 78, Oslo Jens Selmer
  • 25 Tillegget: Til å få forstand av Thomas Tostrup
  • 26 Tillegget: Interskandinavisk generalplanmøte i Gøteborg Olav Hallset
  • 27 Tillegget: Det nye forslag til Norsk standard for byggmodul E. Vaardal-Lunde
  • 28 Tillegget: Om kjøkken Ingeborg Krafft