1948 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 7-8-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 89 Stortingsbygningen Harald Klem
 • 92 Sykehusplanlegging Karl Grevestad
 • 95 Konkurranse om Akershus fylkes-sykehus på Nordby gård i Lørenskog
 • 100 Den nye legevakten i Oslo Øivin H. Grimsgaard og Karl Grevestad
 • 102 Barneklinikken, Rikshospitalet i Oslo Hakon Ahlberg
 • 104 Sjømennenes helseheim på Vestlandet Th. Hals Frølich og Kaare Frølich
 • 106 Elvehjem for diakonissehuset i Oslo Knut Knutsen
 • 108 Søsterhjem for rikshospitalet i Oslo Øivin H. Grimsgaard og Karl Grevstad
 • 109 Bakkebø, En brakkeleir utnyttet for Norges Røde kors´ hjem for åndssvake barn Karen og Odd Brochmann
 • 112 Halden sykehus Ole Øvergaard
 • 114 Askim sykehus Ole Øvergaard
 • 116 Den nye barneklinikken i Helsingfors Uno Ullberg og Erikki Linnasalami
 • 29 Tillegget: 12. Nordiske atkitektmøte Henrik Nissen
 • 30 Tillegget: U.I.A - L´union internationale des architectes, første kongress i Leusanne Erik Rolfsen
 • 31 Tillegget: Poliklinikk i Zürich
 • 32 Tillegget: Sykehus i Baselm Bürgerspital