1948 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 9-1948 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 117 Bo riktig. En livsnær utstilling Thomas Tostrup
  • 119 Gjennom 27 stater i U.S.A. Opptegnelser fra en studietur til USA høsten 1947 Arne Pedersen og Esben Poulsson
  • 33 Tillegget: "Ønskehuset". Alle arbeidsrom- og oppbevaringsrom på ett gulv. Av Ingeborg Krafft Red. Bjarne Sandbakken
  • 34 Debatten om boligbyggingen
  • 35 Tillegget: Bolig- og byplankongressen i Zürich 1948 Jacob Christie Kielland
  • 36 Tillegget: Romkunst. Brukskunst Høsturstillingen 1948 Kjell Ullring