1949 - nr. 10-11

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Industri

Redaktør for nr. 10-11-1949 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 149 Industribyggingen
 • 150 Industri i byplanen Erik Rolfsen
 • 152 Trivsel på arbeidsplassen Herman Munthe-Kaas
 • 154 Sørlands margarin AS, Kristiansand S Christon A. Christiansen og Frithjof Fonahn
 • 156 Kaldnes mek. Verksted AS, Tønsberg Arne Bjønness
 • 158 Akers mek. Verksted Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas
 • 161 Tyri fabrikker AS, Drammen Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager
 • 166 NEBB, Skien Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas
 • 168 Per Kure - fabrikk på Hasle, Ø. Aker, Oslo Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde
 • 171 Akkumulatorfabrikk, Horten Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas
 • 171 Kontrollrom, Herøya for Norsk Hydro Thv. og Henning Astrup
 • 172 Byplanen for Mo i Rana. Noen bemerkninger til en modell Preben Krag
 • 176 Norsk impregneringskompani AS, Larvik Esben Poulsson
 • 178 Sulfitspritfabrikk AS Mølnbacka-Trysil, Horshaga, Sverige Arne Pedersen og Reidar Lund
 • 180 Steinknuseri Franzefoss bruk AS, Sandvika Andr. H. Bjercke, Georg Eliassen, ingeniørene Orvin & Vibe MNIF
 • 181 Tele silkeveveri, Notodden Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas
 • 182 Vallø Tapetfabrik AS og Den norske sandpapirfabrik, Vallø pr. Tønsberg Arne Bjønness
 • 184 Tekstilforedling AS, Tafas, Oslo Odd Nansen og Vilhelm Reinhard
 • 185 Verkstedbygning for Ringnes bryggeri, Oslo Thv. og Henning Astrup
 • 186 Mandals reperbane, Mandal Wilhelm Reinhardt
 • 187 Montasjehall i Bergen ved Sverre Muncks bussfabrikk Peter Andersen
 • 188 Granfos brug ltd., Lysaker Esben Poulsson
 • 189 Norsk Eternitfabrikk, Slemmestad Esben Poulsson
 • 190 Sandvika industribygg, Sandvika Reidar Sveaas, Fredrik Winsnes
 • 192 Jahres kjemiske fabrikk AS, Sandefjord Arnstein Arneberg
 • 194 Skabo jernbanevognfabrik, Oslo. Administrasjonsbygning Odd Jebe
 • 196 Forsøkslaboratorium for Norsk Hydro, Herøya Thv. og Henning Astrup
 • 37 Tillegget: Anders Dedekam Messell Thr. G. Frost
 • 37 Tillegget: Arkitektenes høstutstilling 1949
 • 38 Tillegget: Fredrik Konow Lund 60 år Esben Poulsson