1949 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 12-1949 var Eyvind Alnæs. Red.sek: Olav Platou. I redaksjonen satt Harald Klem, Reidar Lund og Thomas Tostrup.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 197 Arkitektenes høstutstilling 1949 Carsten Boysen
 • 198 Rekkehus for Tønsberg boligbyggelag John Horntvedt
 • 200 Bærum boligbyggelags hus på Ekeberg i Bærum Kirsten Sinding-Larsen
 • 201 Lille Langerud sambyggelags hus på Abildsø Kirsten Sinding-Larsen
 • 203 Et hus i Tveiterås hageby, Bana pr. Bergen Leif Grung
 • 204 Hus ved Sandefjord Oddvar Midttun, Bernt Skottun
 • 205 Stortingsbygningen E. A.
 • 205 Arkitektkonkurransen om utvidelse av og tilbygg til stortingsbygningen
 • 212 A propos stortings-konkurransen Bernt Heiberg
 • 41 Tillegget: Erik Lallerstedt Andr. H. Bjercke
 • 41 Tillegget: Stortingsbygningen A. S.
 • 42 Tillegget: Stortingsbygningen. A propos arkitektkonkurransen Gudolf Blakstad
 • 42 Tillegget: Empirekvartalet H. Am.
 • 43 Tillegget: En byundersøkelse Bjarne Lous Mohr
 • 44 Tillegget: Dansk bok om byplanlegging E. L.
 • 44 Tillegget: Danske enfamiiehus G. F.