1949 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 4-1949 var Eyvind Alnæs. Redaksjonen bestod av Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Om byggforskningen i Norge Ø. H. Grimsgaard
 • 60 Om rasjonalisering og hvorfor vi må drive byggforskning Øivind Birkeland
 • 65 Hus i Sogn hageby, Oslo Knut Knutsen
 • 68 Hus på Gyssestad, Bærum Knut Knutsen
 • 70 Utkast til ny administrasjonsbygning for Det bergenske dampskibsselskab, Bergen Per Grieg
 • 13 Tillegget: Bok om kjøkken Ingeborg Krafft
 • 13 Tillegget: Fra New Zealand
 • 14 Tillegget: Ode til Andr. H.
 • 14 Tillegget: De aktuelle prisene Sigurd Engelsen
 • 15 Tilsendte nye bøker
 • 16 Tillegget: Ny bok om varmeisolasjon E. N. Hylland
 • 16 Tillegget: Et lite gjestehus Kjell Ullring og Henning v. Zernichow