1949 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Statens kontorbygg i Oslo / Regjeringskvartalet

Redaktør for nr. 5-1949 var Eyvind Alnæs. Redaksjonen bestod av Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

Forsiden: Oslofjorden

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 73 Friarealer ved sjøren Eyvind Alnæs
 • 84 Monteringsferdige trehus i Norge E. Vaardal-Lunde
 • 89 Statens kontorbygg i Oslo red.
 • 90 Redd empirekvartalet! Harald Klem
 • 91 Offisielle uttalelser Den antikvariske bygningsnemd, Riksantikvaren v/ K. M. Sinding-Larsen og Oslo Reguleringsråd.
 • 95 En henstilling til Ordføreren i Oslo Arnstein Arneberg, Nic. Beer, Andr. H. Bjerche, Gudolf Blakstad, Odd Brochmann, Finn Bryn, Olav Hallset, Jaob Christie Kielland, Harald Klem, Knut Knutsen, Reidar Lund, P.A.M. Mellbye, Herman Munthe-Kaas, Odd Nansen, Henrik Nissen, Arne Pedersen, Jens Selmer, Fredrik Winsnes
 • 17 Tillegget: Statens kontorbygg i Oslo. Reguleringsrådets vedtak av 10/5 - 1949 vedrørende Akersgaten 44 og Grubbegaten 9
 • 18 Tillegget: Protest mot særtrykk av Byggekunt nr. 5 Frode Rinnan
 • 18 Tillegget: Svar fra NAL Henrik Nissen
 • 18 Tillegget: Arkitekt Viksjø´s redegjørelse Erling Viksjø
 • 19 Tillegget: En ny uttalelse Kaare Bratberg, Hans Mollø-Christiansen, Odd Gengenbach, Erik Lorange, Sven Nicolaysen, Øivind Pettersen, Ola Mørk Sandvik, E. Stenstadvold.
 • 19 Tillegget: Empiriske betraktninger Helge Heiberg
 • 20 Tillegget: Et nytt forslag