1949 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utvidelse NTH

Redaktør for nr. 6-1949 var Eyvind Alnæs. Redaksjonen bestod av Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 97 Utvidelsen av hovedbiblioteket N.T.H Finn Berner
  • 100 Metallurgisk institutt, N.T.H. Tycho Castberg
  • 101 Konkurranse om utvidelse av N. T. H.
  • 108 Sentralinstitutt for industriell forskning
  • 109 Omkring utstillingen av arkitektur i Sovjet-samveldet i kunstindustrimuseet i Oslo, april 1949 Kirsten Bernthoft Evensen
  • 21 Tillegget: Bok om forbudte hus O.P.
  • 22 Tillegget: Reaktion og fremskridt i tidens arkitektur
  • 23 Tillegget: Mennesker, huse og hunde Harald Hals