1950 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hva med Boligstandarden?

Redaktører for nr. 12-1950 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 221 Hva med Boligstandarden? Thomas Tostrup
  • 222 Hva vinnes og hva ofres ved nedskjæringen av boligarealet? Frode Rinnan
  • 224 Sentrallaboraturium for Akrtieselkabet Borregaard Sarpsborg Arne Pedersen og Reidar Lund
  • 229 Storsentra i Vest-Europa Erik Rolfsen
  • 236 Astmahjemmer på Kongsberg Karen og Odd Brochmann
  • 49 Tillegget: Byggforsikring, Rapport for Byggteknisk Utvalg til Forskningsrådets årsmøte Ø.H.Grimsgaard
  • 50 Tillegget: Journalisten Henry Røsoch Halvor Vreim
  • 51 Tillegget: "Kontur" Guthorm Kavli
  • 52 Tillegget: Byplan og Sivilforsvar