1950 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 2-1950 var Eyvind Alnæs . I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

Forsiden: Heddal stavkirke

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 17 Byplan og fortidsminner Arne Nygård-Nilssen
  • 19 Gamle Bergen Kristian Bjerknes
  • 24 Restaurering av Heddal stavkirke Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
  • 27 Flombelysning og arkitektur Fredrik Winsnes
  • 29 Litt om orgelprospektets arkitektur Ole Rasmus Krag
  • 35 Konkurranse om fiskarfagskole i Honningsvåg
  • 5 Sverre Olsen, 1903-1950 Georg Fr. Fasting
  • 5 Nicolai Beer, 1885-1950 Henrik Nissen
  • 6 Tillegget: Fortidsminner XXIX Guthorm Kavli