1950 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skoler

Redaktører for nr. 4-1950 var Eyvind Alnæs . I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 61 Romerike fylkesskole Baard Hjelde
 • 64 Skolehus. Bærer de nyere skoler i Norge preg av den døde kunnskaps-skole? Fredrik Winsnes
 • 67 Skolebyggingen —kan den rasjonaliseres? John Horntvedt
 • 69 Skoleinternater i Finnmark Kirsten Bernhoff Evensen
 • 71 Statens skoleinternat i Seida, Finnmark Turid og Kirsten Bernhoff Evensen, Carl Christian Berner
 • 72 Utkast til statsrealskule og landsgymnas i Bø, Telemark Esben Poulsson
 • 74 Forslag til folkeskole i Stavanger Byarkitekten i Stavanger
 • 76 Forslag til Dal skole i Frogn Baard Hjelde, Hans Dedekam Fürst
 • 77 Lys og lydforhold i moderne skoler Audun Henden
 • 79 Konstruktive spørsmål ved skolebygg E. N. Hylland
 • 13 Tillegget: Alfhild Børve, 1898-1950 Wilhelm Swensen
 • 14' Tillegget: Hva den høgre skole trenger av rom